Son 50 yıla yakın süredir hayatın ana yapı taşları hava, su ve toprak, gelecek nesiller için potansiyel yıkıcı etkisine pek değinmeden sistematik olarak artan bir kirliliğe uğramaktadır.

   Ancak yakın zamanlarda, iklim değişiklikleri, asit yağmurları, su ve hava kirliliği ve Dünya'nın doğal kaynaklarının tükenişi ile ilgili bilinç arttı. Bu problemleri bizzat yaratmış olan teknoloji, şimdi bunları durdurma ve tersine çevirme işini üstlenmiştir. Ozon tabakasındaki delinme ve küresel ısınma vurgulanmış ve muhatap alınmaya başlanmıştır. Toksik malzemelerin kullanımını yasaklayan ve kirleticilerin kullanımını düzenleyen devlet hükümleri çevre kirliliğini yavaşlatmıştır.

   Daikin Europe, Japonya'daki ana şirketi yakından takip ederek genellikle resmi kural ve yönetmeliklerden daha önde gittiği politikaları devreye sokarak bu konuda aktif bir rol oynamaktan gurur duyar. Bunun sonucu olarak 2001'den beri bir "çevreci yönetim" kültürü, firmanın günlük aktiviteleri ve gelişim stratejilerinde anahtar rol oynamıştır.

1. Enerjinin sürdürülebilir kullanımı.
    Bu, "Azalt, Yeniden değerlendir, Yeniden kullan" sloganı ile tasdik edilmiştir ve üretim dahil Daikin'in her iş faaliyetinde önerilmektedir. Bütün kaynakların kullanımı ve enerji tüketimi sürekli gözlenmekte ve personel, çöpler ile piller ve yazıcı kartuşları gibi tehlikeli maddeleri, kağıt ve karton gibi yeniden kullanılan ürünleri ayırmaları konusunda teşvik edilmektedir. Ayrıca üretimin bütün aşamalarında imalat bölümü tarafından "SIFIR atık" ve "SIFIR emisyon" hedefleri benimsenmiştir.

2. Ozon ile dost ve enerji tasarrufuna yardımcı
    Daikin Europe, her zaman ozon ile dost gazların kullanımını teşvik etme konusunda alanında öncü olmuştur. Şimdi tamamen ortadan kalkmış bulunan R-22, yerini R-134a, R-407C ve en sonunda da R-410A'ya bırakmıştır. Ek olarak bütün ürünler sürekli olarak hem ısıtma hem de soğutma döngüsünde optimum performansı garanti etmek için yeniden dizayn işlemine tabi tutulmaktadır. Birçok modelimiz AB enerji sınıflandırma sistemine göre A sınıfında, diğerleri ise B sınıfında yer almıştır. En yüksek enerji etkinlik seviyesindeki büyük miktarda Daikin ürünü modelleri ömürleri boyunca birçok milyon ton CO2 emisyonu tasarrufu edecektir.

3. Ürün geri kazanımı ve atık azaltma
Firma, sürekli olarak üretim ve paketleme materyallerinin kullanımı ve geri kazanım potansiyellerini incelemektedir. Örneğin hasarlı ahşap Avrupa paletleri tamir edilir ve yeniden kullanılır. Fabrikada kullanılan su, atıksu sistemine gönderilmeden önce işlemden geçiriliyor ve bol miktarda tortu, çimento endüstrisi için kullanışlı çamur olarak ayrılmaktadır.

4. Çevreye saygılı ürünler geliştirme
    Daikin "Eko dizayn" ilkesine gönülden bağlıdır ve sürekli olarak ürünlerindeki "yeşil" içeriği geliştirmeye çalışmaktadır. Kurşun, cıva ve kadmiyum kullanımı azalmaktadır veya tamamen bitecek ya da izin verilen düzeylere çekilecektir. Daha da fazlası dizayn departmanı, malzeme sağlayıcıların bütün ürünlerinin çevreye zararlı olduğu belirtilen hiç bir maddeyi içermediğini deklare etmesini zorunlu tutan "yeşil satınalma" politikasını kabul etmektedir.

5. Avrupa seviyesinde eforlar
Daikin Europe çevre politikası, dünya çapındaki standartlara göre ayarlanıyor olmasına rağmen, tamamiyle yerel ve özellikle Avrupa yönetmelik ve direktiflerini dikkate almaktadır.

6. Çevresel Sorumluluk
   Çevre İçerideki personel ile iletişim de çok mühim görülerek şirketin bilgisayar ekran koruyucu mesajlarında çevresel duyarlılığın ve masraflardan tasarrufun önemi vurgulanmaktadır. Üretim görevlileri, üretim ve üretim test aşamalarında soğutucu gaz emisyonunun engellenerek çevrenin korunması konusunda bilinçlendirilmek için sürekli eğitime tabi tutulmaktadır. Bu politikanın olumlu etkilerini gösteren karşılaştırmalı veriler üretim alanlarındaki duyuru panolarında gösterilmektedir.

7. Daikin küresel organizasyonu için ISO 14001 akreditasyonu
    Her türlü çevresel faaliyetinin devamlı gelişimini sağlamak için Daikin bütün yan kuruluşlarının 2005 sonuna kadar uluslararası düzeyde kabul görmüş ISO 14001 akreditasyonunu kazanması talimatını verdi. Böylece hem Daikin organizasyonu, hem de malzeme sağlayıcıları ve taşeronları normal iş faaliyetlerinin çevreye etkisini tanımlamak ve çevreyi korumak için bütün gereken önlemleri almak konusunda yüreklendirilmektedir.