Havalandırma sistemleri iki ana temelden oluşur:

– Hava Giriş sistemleri: yaşam alanlarına temiz ya da iklimlendirilmiş hava vermek için kullanılır.
– Tahliye sistemleri: kullanılan havayı temizleyerek dışarı aktarım yapar ve sağlıklı bir ortam oluşturur.

Bu sistemler iki amaç ile kullanılabilir;

– Yaşam alanında rahat bir ortam oluşturmak.
– Kirli hava ile temiz havanın sürekli sirkülasyonunu sağlamak için kullanılır.
 Firmamız mühendislik tecrübesiyle kapalı yaşam alanlarındaki ortamı rahatlatacak havalandırma sistemlerini kullanarak yaşanabilecek daha uygun mekanlar oluşturmaktadır.

    Isı geri kazanım cihazları son yıllarda havalandırma mühendisliğinin en önemli yeniliklerinden birisidir.Kirli havanın mahalden dışarı atılması (aspirasyon) kolaylıkla mümkün iken,bu havanın yerine dışarından taze hava vermek(ventilasyon) biz mühendisler için karmaşık bir konu olagelmiştir.Taze havanın ısıtılması ne sulu sistemle, ne de elektrikli sistemle rantabl olmamakta,uygulama ve işletme aşamasında çeşitli sorunlar oluşturmaktaydı.Isı geri kazanım sistemi bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırarak uygulama imkanlarını genişletmiştir.Tavan tipi kompakt cihazlar özellikle hizmet sektöründeki küçük işletmeler için idealdir.

    Otopark ve sığınak havalandırması ise yasal bir zorunluluk olup tasarım kriterleri ilgili yönetmeliklerde tarif edilmiştir.

    Yangın yönetmeliği de havalandırma ile ilgili bazı çok önemli zorunluluklar getirmiştir.Merdiven basınçlandırma sistemi buna örnek olarak verilebilir.Burada da tasarım kriterleri yönetmelikle net olarak tarif edilmektedir.

    Günümüzde Havalandırma Sistemleri, her kapalı alan için zorunlu hale gelmiştir. Özellikle Alışveriş Merkezleri,          Otoparklar Restaurantlar Nitelikli bir Havalandırma Sistemine mutlak ihtiyaç duymaktadır.